Tanden – waar zijn ze van gemaakt?

Onze tanden zijn gemaakt van vier verschillende soorten weefsels: het glazuur, de harde buitenafbekleding, het dentine en de pulp. Het email is voornamelijk samengesteld uit hydroxyapatiet, een mineraal dat wordt aangetroffen in bot, evenals andere materialen. Het dentine is de zachtere stof in het midden van de tand. Het bevat zenuwen en bloedvaten die de tanden leveren. Het dient ook als een laatste verdedigingslinie voor de tandpulp.

Tanden behoren tot de meest onderscheidende kenmerken van zoogdieren en worden door paleontologen gebruikt om fossiele soorten te identificeren. De vorm van een dierentanden varieert volgens zijn dieet. Herbivoren hebben bijvoorbeeld veel kiezen nodig om plantenmateriaal te kauwen, terwijl carnivoren hoektanden nodig hebben om prooi te doden en te scheuren.

Tandenontwikkeling begint in de vroege kinderschoenen en de eerste tand verschijnt rond zes maanden in de mond. In de vroege stadia van de kindertijd ontwikkelt de kroon van de tand zich eerst en ontwikkelen de wortels zich later. De eerste reeks permanente tanden zijn de kiezen, en de meeste mensen hebben al hun permanente tanden tegen de leeftijd van 21. Naast de kiezen zijn er ook snijtanden, die zich in de voorkant van de mond bevinden. Ze lijken op een kleine beitel en worden gebruikt om voedsel te kauwen.

Tanden zijn niet gemaakt van bot, maar het zijn mineraalrijke structuren die helpen bij het afbreken van voedsel. Tandenglazuur is het meest gemineraliseerde weefsel in het lichaam, en het is gemaakt van het minerale hydroxyapatiet, dat ook in sommige rotsen wordt gevonden.